Loading...

1985

Mr. Johnathan Hanh Nguyen constantly spent effort and overcame many struggles to pioneer the first direct flight from Ho Chi Minh City, Vietnam to Manila, Philippines, opening Vietnam's door to the world.

Go to top

Bóng Đá Trực Tuyến HD

Công ty Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Bóng Đá Trực Tuyến HD

Công ty Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.