trc tip bng hm nay

Job Overview

 • Company: DAFC
 • Location: Ho Chi Minh
 • Business group: Finance & Account
 • Contract type:
 • Function:
 • Experience required:
  • Có kinh nghiệm làm kế toán TSCĐ từ 2 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán tài sản cố định.
  • Biết sử dụng phần mềm kế toán, ưng tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán.
  • Sử dụng thành thạo Excel và các phần mềm văn phòng.
  • Chịu được áp lực cao.
  • Có năng lực giao tiếp, điều tiết tốt.
 • Certificate:
  • Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán – Kiểm toán.
  • Độ tuổi: 25 - 35
 • Expire date: 17 - 02 - 2019

Description

1. Theo dõi quản lý hạch toán liên quan đến tài sản công cụ dụng cụ:

 • Theo dõi tài sản từ khi bắt đầu phát sinh đến khi hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. (Tham gia nghiệm thu các công trình đã hoàn thành cùng với các bộ phận liên quan) theo đúng chuẩn mực kế toán kiểm toán.
 • Nhập tài sản toàn công ty theo từng Nhãn từng Shop từng Phòng Ban.
 • Chạy bút toán khấu hao Tài Sản theo từng Nhãn từng shop từng phòng ban đúng qui định.
 • Kiểm kê dán nhãn tài sản, CCDC thực hiện các thủ tục khi có biến động hay luân chuyển tài sản giữa các shop các nhãn và các phòng ban.
 • Thanh lý, nhượng bán tài sản, CCDC khi có phát sinh.
 • Đối chiếu giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, bảo đảm số liệu phải luôn trùng khớp.

2. Hạch toán, theo dõi kiểm tra và phân bổ chi phí trả trước theo từng nhãn từng shop từng phòng ban.

3. Lập các báo cáo:

 • Báo cáo tài sản (nguyên giá, khấu hao, giá trị còn lại) cũng như báo cáo phân bổ chi phí CCDC của từng Nhãn từng Shop, từng Phòng ban khi có yêu cầu.
 • Lập các báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý, năm cho cấp trên.

4. Các yêu cầu khác:

 • Lưu trữ hồ sơ tài sản khoa học.
 • Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
 • Hỗ trợ Phòng Kế toán tổng hợp khi có yêu cầu về hạch toán chung đối với các tài khoản khác, về các báo cáo thuế, báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính khi có yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Responsibility

 • Thời gian thử việc: 2 tháng
 • Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8hAM đến 17h30PM) - Thứ hai - Thứ sáu/tuần
 • Cơ hội huấn luyện: Được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện theo chính sách của Công ty để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho mục tiêu phát triển của Công ty.
 • Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên thân thiện, tinh thần hợp tác cao.
 • Phúc lợi: Quyền lợi và chế độ theo Luật Lao động hiện hành và chính sách, quy định chung của Công ty.
 • Ngày nghỉ: Được nghỉ thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định.
 • Phụ cấp gửi xe
Upload your CV to apply for this position