Accountant

Job Overview

 • Company: xem bong da truc tuyen Co
 • Location: Ho Chi Minh
 • Business group: Finance & Account
 • Contract type:
 • Function:
 • Experience required:
  • Trình độ Trung cấp kế toán trở lên
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với những vị trí tương đương
  • Kỹ năng sử dụng word , excel
  • Hiểu biết về , kế toán …
  • Phong cách làm việc …
  • Giao tiếp Tiếng Anh tốt.
 • Certificate:
  • Trình độ Trung cấp kế toán trở lên
 • Expire date: 26 - 06 - 2019

Description

A. Nhiệm vụ và trách nhiệm

 • Nhập liệu hàng nhập kho , xuất kho , kiểm tra giá vốn định lượng các món ăn để xác định được giá vốn đúng .
 • Thu ngân cho nhà hàng ( nhiệm vụ cụ thể theo quy chế nhà hàng )
 • Theo dõi thu chi và công nợ , tiền quỹ
 • Theo dõi kiểm tra tài sản cố định , công cụ dụng cụ
 • Viết hóa đơn đầu ra , ghi chép sổ sách kế toán hộ kinh doanh .
 • Kiểm tra đối chiếu bếp về số lượng hàng nhận để thanh toán cho nhà cung cấp
 • Tổng hợp chi phí , Doanh thu để làm báo cáo kết quả kinh Doanh
 • Báo cáo thuế theo mẫu hộ kinh doanh
 • Kiểm kê hàng hóa và Tài sản định kỳ

B. Nhiệm vụ hỗ trợ khác

 • Hỗ trợ và thực hiện những nhiệm vụ khác theo chỉ thị của cấp trên.

Responsibility

Upload your CV to apply for this position