Bếp Phó

Tổng quan công việc

 • Công ty: IPPG Co
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Phòng ban: Nhà Hàng
 • Loại hợp đồng:
 • Thiết bị, công cụ:
 • Kinh nghiệm:
  • Có kinh nghiệm đứng bếp ít nhất 2 năm trở lên.
  • Kinh nghiệm làm bếp và thông thạo nghiệp vụ nấu ăn ( nghiệp vụ bếp Á/ bếp Âu)
  • Có kỹ năng quản lý điều hành
  • Có kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động
 • Bằng cấp:
 • Hạn nộp hồ sơ: 09 - 08 - 2018

Mô tả

Trách nhiệm

1. Phối hợp điều hành hoạt động bộ phận bếp

 • Dựa vào tình hình kinh doanh, số lượng tiệc hằng ngày Bếp phó sẽ là người lên kế hoạch, sắp xếp lịch làm việc cho bộ phận mình quản lý.
 • Phân chia công việc theo yêu cầu chung của Bếp trưởng.
 • Đôn đốc nhân viên trực thuộc thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu để dây chuyền bếp vận hành ổn định.

2. Phân công, điều phối công việc

 • Chịu trách nhiệm phân công cho các Trưởng ca và các nhân viên bếp.
 • Bếp phó có trách nhiệm giám sát mọi hoạt động của bộ phận bếp, đảm bảo đáp ứng những tiêu chuẩn của Nhà hàng – Khách sạn.

3. Giám sát và hướng dẫn nhân viên

 • Phối hợp chặt chẽ với các Giám sát bếp, Quản lý Nhà hàng giám sát công việc của các nhân viên.
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới.
 • Đảm bảo các nhân viên thực hiện đầy đủ và đúng theo quy cách của bếp Nhà hàng – Khách sạn.

4. Chế biến món ăn

 • Tiếp nhận và thực hiện các món ăn theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chế biến món ăn được phụ trách

5. Phối hợp lên menu cho nhà hàng

 • Hỗ trợ Bếp trưởng và các vị trí liên quan để lên menu theo từng chủ đề, tính chất tiệc.
 • Hỗ trợ Bếp trưởng thiết lập định lượng, công thức của món ăn, hình ảnh và giá của mỗi món trong menu.

6. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân sự

 • Bếp phó sẽ là người hỗ trực Bếp trưởng lên kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn nhân sự phù hợp với từng vị trí công việc.
 • Trực tiếp đào tạo và phân công nhân viên mới.
 • Phối hợp lên kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên bộ phận bếp.

7. Quản lý trang thiết bị bộ phận bếp

 • Cùng với các bộ phận khác của bếp kiểm tra và bảo quản tất cả các trang thiết bị.
 • Báo cho bộ phận kỹ thuật biết khi cần sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì.

8. Các công việc khác

 • Thực hiện nhiệm vụ mà Bếp trưởng yêu cầu.
 • Hỗ trợ Bếp trưởng điều hành gian bếp khi Bếp trưởng vắng mặt.
 • Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.
 • Thực thi và báo cáo công việc được phân công.
Đính kèm CV của bạn để ứng tuyển