Diện tích sân bóng đá tiêu chuẩn

Tổng quan công việc

 • Công ty: bóng đa 24h Co
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Phòng ban: HR
 • Loại hợp đồng: full- time
 • Thiết bị, công cụ:
 • Kinh nghiệm:

  2-3 years

 • Bằng cấp:
  • TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
  • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học
  • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Thông thạo tiếng anh
  • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Xã hội học, Báo chí, quan hệ công chúng
  • CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN
  • Số năm kinh nghiệm liên quan: 2 năm trong vị trí công việc tương đương
  • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: : hoạt động cộng đồng, các chương tinh an sinh xã hội, môi trường, văn hóa doanh nghiệp...
  • CÁC KỸ NĂNG
  • Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, Word, PPT văn phòng
  • Kỹ năng mềm: Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp, Kỹ năng tương tác, Kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể, khả năng dẫn chương trình, hoạt náo..
  • Đặc biệt ưu tiên kỹ năng viết bài và nghiên cứu tìm kiếm thông tin tốt.
  • CÁC YÊU CẦU KHÁC
  • Tính cách cá nhân: Năng động, sôi nổi, cẩn thận, chi tiết
  • Phong cách làm việc: năng động, sáng tạo, tự tin, chuyên nghiệp.
  • Linh động về thời gian làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu từ các chương trình CSR tỉnh xa
  • Chủ động, tập trung trong công việc
  • Có thể đi công tác xa.
 • Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2018

Mô tả

Tổ chức thực hiện triển khai hiệu quả các chương trình CSR 40%

 • Tổ chức thực hiện triển khai các chương trình – hoạt động CSR theo đúng kế hoạch được duyệt và chỉ tiêu chương trình cam kết của Bộ phận CSR
 • Tham mưu xây dựng kế hoạch, thực hiện báo cáo nghiên cứu CSR bên ngoài thị trường cho Trưởng BP
 • Theo dõi và kiểm soát ngân sách CSR cam kết đảm bảo chất lượng, tính hiệu quả cao và tối ưu nguồn lực và chi phí thực hiện
 • Báo cáo đánh giá đo lượng hiệu quả truyền thông, phương thức tố chức, số lượng người tiếp cận thông tin theo từng chương trình
 • Tập hợp lưu trữ thông tin tư liệu (hình ảnh/ bài viết/ Clip) từ các cơ quan truyền thông liên quan về hoạt động CSR Công ty.

+ Chủ động kết nối và phát triển các mối quan hệ với các nhóm cộng đồng, Tổ chức tình nguyện hợp tác thực hiện các chương trinh CSR 30%

 • Xây dựng chương trình, phát triển mối quan hệ Cty với các nhóm cộng đồng, Tổ chức thiện nguyện, Cơ quan có tiềm năng liên kết nhằm kết nối nguồn lực, huy động tài chính đồng hành cùng phát triển các hoạt động CSR của Cty.
 • Theo dõi và kiểm soát – giám sát, báo cáo tiến độ - kế hoạch truyền thông các hoạt động tài trợ, sự kiện liên quan CSR Cty.

+ Tổ chức thực hiện triển khai các chương trình CSR bên trong nội bộ 30%

 • Tổ chức thực hiện triển khai các chương trình CSR nội bộ theo kế hoạch chung của Bộ phận
 • Nghiên cứu – đề xuất các chương trình, hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc chất lượng trong doanh nghiệp

Trách nhiệm

Đính kèm CV của bạn để ứng tuyển