HR Intern

Tổng quan công việc

 • Công ty: IPPG Co
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Phòng ban: HR & Admin
 • Loại hợp đồng: Intern
 • Thiết bị, công cụ: Nhân sự
 • Kinh nghiệm:

  - Có thể làm việc toàn thời gian.
  - Tiếng Anh giao tiếp lưu loát.
  - Có kĩ năng nghiên cứu thị trường
  - Khả năng dịch thuật tốt.

 • Bằng cấp:
 • Hạn nộp hồ sơ: 05 - 10 - 2018

Mô tả

Trách nhiệm

- Dịch thuật các tài liệu được yêu cầu liên quan đến bộ phận Nhân sự.
- Hỗ trợ tuyển dụng (search CV, phỏng vấn qua điện thoại, sắp xếp lịch phỏng vấn…)

- Hỗ trợ việc admin như đăng kí tham dự những sự kiện với các tổ chức chính phủ.

- Nhập data vào hệ thống phần mềm nhân sự.
- Tìm kiếm thông tin, thu thập tài liệu.
- Hỗ trợ các công việc liên quan khác dưới sự yêu cầu của cấp trên

Đính kèm CV của bạn để ứng tuyển