Kế Toán Công Nợ

Tổng quan công việc

 • Công ty: link trực tiếp bóng đá Co
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Phòng ban: Tài Chính - Kế Toán
 • Loại hợp đồng:
 • Thiết bị, công cụ: Toàn Thời Gian
 • Kinh nghiệm:
  • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
  • Kinh nghiệm 1-3 năm ở vị trí kế toán công nợ.
  • Giao tiếp tốt, Chịu khó.
  • Có kiến thức và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ.
  • Đề cao tính kỷ luật và tôn trọng các nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp.
  • Siêng năng, chịu khó, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
  • Tiếng Anh giao tiếp tốt
 • Bằng cấp:
 • Hạn nộp hồ sơ: 17 - 01 - 2019

Mô tả

 • Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán
 • Theo dõi công nợ, theo dõi quỹ tiền mặt, chấm công nhân viên
 • Tiếp nhận, kiểm tra thanh toán và hạch toán phát sinh thu chi, tổng hợp doanh thu hàng ngày.
 • Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hệ thống sổ sách kế toán, công nợ phải thu, phải trả.
 • Lập các phiếu và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày tại công ty.
 • Giao dịch với ngân hàng: lấy sổ phụ và giao dịch thanh toán.
 • Lập báo cáo thuế tháng, báo cáo quý, và báo cáo tài chính năm.
 • Bảo quản lưu giữ chứng từ, tài liệu kế toán.
 • Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc.

Trách nhiệm

 • Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6.
 • Chế độ đầy đủ
 • Cơ hội phát triển
Đính kèm CV của bạn để ứng tuyển