trực tiếp bóng đá hôm nay

Tổng quan công việc

 • Công ty: IPPG Travel Retail
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Phòng ban: Tài Chính - Kế Toán
 • Loại hợp đồng:
 • Thiết bị, công cụ:
 • Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm từ 2 -3 năm kinh nghiệm liên quan

 • Bằng cấp:

  Tốt nghiệp CĐ/ĐH liên quan đến chuyên ngành Kế toán.

 • Hạn nộp hồ sơ: 30 - 09 - 2018

Mô tả

Trách nhiệm


1.Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán .

2. Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ), hợp đồng tiền gửi…..

3. Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký, đóng dấu.. và nộp ra ngân hàng

4. Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.- Định khoản, nhập vào máy các chứng từ phát sinh của ngân hàng.

5. Sau khi hồ sơ được kiểm tra, đóng file lưu trữ.

6. Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền

7.Hằng ngày kiểm tra tiền thu qua ngân hàng của các shop.

8. Cuối tháng lập bảng chênh lệch tỷ giá, bảng kê hóa đơn GTGT ngân hàng cho kế toán tổng hợp

9. Cập nhật tình hình tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảm TSCĐ từng tháng, năm.

10. Xác định thời gian khấu hao , tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ, CCDC hữu hình vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản . Thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ hữu hình, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết, bảng trích khấu hao TSCĐ… theo chế độ quy định.

11. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.

12. Lập biên bản thanh lý TSCĐ khi có các hoạt động thanh lý nhượng bán TSCĐ đã qua sử dụng. Kiểm kê TSCĐ theo định kỳ (6 tháng hoặc cuối năm)

13. Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ-CCDC khi có yêu cầu của Kế toán trưởng    hoặc Ban Giám đốc.

Đính kèm CV của bạn để ứng tuyển