Kế Toán Trưởng

Tổng quan công việc

 • Công ty: IPPG F&B
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Phòng ban: Tài Chính - Kế Toán
 • Loại hợp đồng:
 • Thiết bị, công cụ:
 • Kinh nghiệm:
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên
  • Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng trong ngành F&B ít nhất 04 năm.
  • Trung thực, có trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp tốt, luôn chủ động giải quyết triệt để các khó khăn.
  • Quản lý hiệu quả công việc tốt, luôn đáp ứng kịp thời các báo cáo định kỳ.
  • Có thể làm ngoài giờ nếu công việc yêu cầu.
  • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát (bắt buộc)
  • Hỗ trợ và thực hiện những nhiệm vụ khác theo chỉ thị của cấp trên.
 • Bằng cấp:
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Hạn nộp hồ sơ: 31 - 01 - 2018

Mô tả

Trách nhiệm

 1. Đại diện cho Giám đốc công ty kiểm soát việc quản lý
 • Lập kế hoạch thu chi tài chính theo tháng, quí, năm.
 • Theo dõi và kiểm soát các nguồn thu chi.
 • Tổ chức kiểm kê tài sản, đánh giá giá trị tài sản định kỳ hàng tháng.
 • Theo dõi, đánh giá việc sử dụng chi phí.
 1. Xây dựng các nguyên tắc, thể lệ, quy trình tài chính kế toán
 • Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về TCKT liên quan đến các bộ phận và nghiệp vụ kế toán của nhân viên.
 • Xây dựng các nguyên tắc, thể lệ kế toán phù hợp với tiêu chuẩn của pháp luật Việt nam, HDQT và GD công ty.
 • XTổ chức hướng dẫn, giám sát các bộ phận về các quy định được phê duyệt.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước

 • - Xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.
 • - Trực tiếp lập và chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước, trước HDQT và GD công ty.
 • - Quản lý toàn bộ các chừng từ liên quan đến việc lập báo cáo tài chính.

4. Thực hiện các báo cáo tài chính và quản trị cho HDQT và BGD công ty

 • - Xây dựng các mẫu báo cáo quản trị theo yêu cầu của HDQT hoặc Giám đốc.
 • - Tổ chức hệ thống thông tin nội bộ nhằm xây dựng hệ thống báo cáo quản trị và báo cáo tài chính có hiệu quả.
 • - Chịu trách nhiệm lập các báo cáo quản trị đúng quy định và thời gian báo cáo.
 • - Phân tích các báo cáo quản trị.

5. Quản lý nhân sự phòng TCKT

 • - Đề xuất tuyển dụng các chức danh cho phòng TCKT
 • - Tham gia tuyển chọn và đào tạo NV mới.
 • - Tổ chức hướng dẫn, kèm cặp nhân viên.
 • - Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo và thử việc.
 • - Lên lịch công việc cho NV hàng tuần và điều chỉnh phát sinh.
 • - Sắp xếp điều động nhân viên thực hiện công việc.
 • - Đánh giá kết quả công việc và năng lực của NV định kỳ.
 • - Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của công ty.

6. Quản lý điều hành phòng TCKT

 • - Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày đến phòng TCKT..
 • - Điều động nhân viên thực hiện công việc.
 • - Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của Giám đốc.
 • - Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần cho bộ phận TCKT và tổ chức thực hiện.
 • - Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc được giao và công việc liên quan.
 • - Thay mặt Giám đốc theo uỷ quyền trực tiếp làm việc với cơ quan tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao.
Đính kèm CV của bạn để ứng tuyển