tỷ lệ cá cược

Tổng quan công việc

 • Công ty: IPPG Co
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Phòng ban: Tài Chính - Kế Toán
 • Loại hợp đồng:
 • Thiết bị, công cụ:
 • Kinh nghiệm:
  1. Kinh nghiệm
   • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ, tài chính ở các công ty sản xuất – phân phối – bán lẻ.
   • Vững về các nguyên tắc/ phương pháp kiểm toán nội bộ
   • Có kiến thức về các rủi ro và hệ thống kiểm soát
   • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty kiểm toán chuyên nghiệp
   • Ưu tiên ứng viên có bằng CPA, ACCA, CIA.
  2. Kiến thức chuyên môn và các kỹ năng
   • Kỹ năng phân tích tốt
   • Quan tâm đến chi tiết, tập trung vào các quy trình
   • Kỹ năng quản lý thời gian, thích ứng linh hoạt trong điều kiện thay đổi
   • Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày súc tích
   • Kỹ năng làm việc nhóm/làm việc độc lập
  3. Các yêu cầu khác
   • Giao tiếp tốt tiếng Anh.
   • Thành thạo Excel và Power Point
   • Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình trong công việc
 • Bằng cấp:
 • Hạn nộp hồ sơ: 31 - 01 - 2018

Mô tả

Trách nhiệm

 1. Nhiệm vụ và trách nhiệm
 2. Hỗ trợ Phó GĐTC phụ trách KTNB trong việc xây dựng các chương trình kiểm toán nội bộ chi tiết
 3. Tham gia các công tác kiểm toán tại các công ty thành viên trong Tập đoàn
 4. Thực hiện các thủ tục kiểm tra hậu kiểm toán để đảm bảo các kế hoạch đã thỏa thuận trong báo cáo kiểm toán nội bộ được thực hiện đầy đủ
 5. Tư vấn cho nhân viên các phòng ban và các công ty thành viên về các vấn đề liên quan tới tuân thủ, rủi ro và kiểm soát
 6. Tham gia điều tra các hoạt động trọng yếu nghi ngờ có gian lận trong nội bộ Tập đoàn
 7. Hỗ trợ Phó GĐTC phụ trách KTNB trong việc xây dựng hệ thống các biểu mẫu hồ sơ kiểm toán
 8. Tự cập nhật kiến thức, bảo đảm duy trì các kỹ năng cần thiết, kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc.
 9. Nhiệm vụ hỗ trợ khác
 10. Hỗ trợ các công viên liên quan khác khi có yêu cầu bởi cấp trên
Đính kèm CV của bạn để ứng tuyển