Trực tiếp bóng đá Mỹ

09 - 05 - 2017

Dự án Centralization hứa hẹn mang đến những thay đổi tích cực đối với tập đoàn mà trước tiên là tạo ra cầu nối gắn kết tất cả các thành viên trong đại gia đình IPPG lại với nhau.

Trong hơn 3 thập kỉ hiện diện trên thị trường, IPPG đã mở rộng hoạt động kinh doanh và thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau, khẳng định vị thế dẫn đầu của mình. Tiến trình phát triển đòi hỏi sự thay đổi trong tổ chức để sẵn sàng cho những thử thách mới phía trước và đối với tập đoàn cũng không ngoại lệ. Các công ty thành viên của IPPG luôn hoạt động độc lập, theo những qui trình được hoạch định riêng. Vì thế, thiếu đi sự kết nối để hình thành một dòng chảy thông tin xuyên suốt cũng như một hệ thống tiêu chuẩn chung, gây khó khăn cho các nhà quản trị cấp cao trong quá trình hoạch định và triển khai chiến lược. Những lí do trên cùng thực tế cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, Dự án Quản lý Tập trung (Centralization) được thành lập như một sự thay đổi chiến lược để IPPG cải thiện cấu trúc tổ chức, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Dự án Centralization hứa hẹn mang đến những thay đổi tích cực đối với tập đoàn mà trước tiên là tạo ra cầu nối gắn kết tất cả các thành viên trong đại gia đình IPPG lại với nhau. Theo đó là một qui trình đồng bộ, là tiêu chuẩn chung định hướng hoạt động cho mọi công ty thành viên. Đồng thời, quy trình ra quyết định của ban lãnh đạo cũng thuận lợi hơn nhờ dòng chảy thông tin xuyên suốt và kịp thời. Công nghệ thông tin được ứng dụng ở các bộ phận sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý và kiểm soát; từ đó, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sẽ được nâng cao nhờ lợi thế kinh tế theo qui mô.

Đối với đội ngũ nhân viên IPPG, sự thay đổi này mang lại môi trường làm việc hiệu quả hơn. Mỗi cá nhân đều được tạo cơ hội để phát huy năng lực, phát triển sự nghiệp cùng chế độ đãi ngộ xứng đáng. Bên cạnh đó, văn hóa kinh doanh hướng về khách hàng được thúc đẩy để tất cả đều nỗ lực mang đến cho khách hàng những gía trị tốt nhất. Tất cả tạo nên đòn bẩy nâng cao giá trị tài sản doanh nghiệp lẫn thương hiệu IPPG trong mắt khách hàng.

Như vậy, từ đây, IPPG thực sự là khối gắn kết vững mạnh, cùng nhau phát huy sức mạnh vốn có của một tập đoàn hơn 30 năm tuổi, và vươn xa hơn nữa trên hành trình thực hiện sứ mệnh “Mang tinh hoa của Thế giới đến với Việt Nam”.